A teraz w czym mam pokładać nadzieję, o Panie? W Tobie jest moja nadzieja.

Ps 39, 8

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

1Kor, 13,13

Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja.

Ps 62, 6

Kim jest Stowarzyszenie Nadzieja?

Jesteśmy grupą religijną zrzeszająca osoby niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciół. Spotykamy się w regularnych odstępach czasu i tworzymy coraz silniejsze więzi poprzez dzielenie się trudnościami i nadziejami, poprzez świętowanie, modlitwę, Eucharystię i inne uroczystości religijne.

Jednakże centrum naszych spotkań stanowi Eucharystia. Zarówno Msze święte jak i rózne spotkania integracyjne, pielgrzymki do sanktuariów dodają nam mocy i siły w zmaganiu się z trudami życia codziennego. Wszyscy wierzą, że każda osoba, zarówno zdrowa jak i upośledzona, jest tak samo kochana przez Boga i że Jezus żyje w niej nawet jeśli nie może ona tego w sposób komunikatywny wyrazić.

Celem naszego Stowarzyszenia oprócz działalności ewangelizacyjnej jest zaspokajanie potrzeb m. in. w zakresie integracji ze środowiskiem. Wierzymy, że każda osoba, zarówno zdrowa jak i upośledzona, jest tak samo kochana przez Boga i że Jezus żyje w niej nawet jeśli nie może ona tego w sposób komunikatywny wyrazić. Mamy wiele marzeń, ale najważniejsze jak najwięcej być razem...

czytaj więcej

MOŻESZ
NAS
WSPOMÓC

KRS: 0000287832

Wypełnij bezpłatnie swój PIT za rok 2016 przez internet i przekaż 1% na nasze stowarzyszenie.

Wydarzenia

24.12.2016

Serdeczne Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych miłością i radością, niosących odpoczynek i pokój oraz nowego 2017 roku spełniającego marzenia, pełnego wiary, nadziei i szczęścia życza - członkowie Stowarzyszenia Nadzieja.

10.12.2016

Wigilia Bożego Narodzenia i wizyta Św. Mikołaja. Razem z członkami Stowarzyszenia Nadzieja świętował Ks. Biskup Jan Piotrowski, Ks. Jan Iłczyk, Ks. Mariusz Rak i nasz opiekun Ks. Andrzej Ligenza. Na Mszy Św w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu pięknie śpiewał Chór GOOD NEWS.

27.11.2016

Msza Św. - imieniny naszego opiekuna Ks. Andrzeja Ligenzy. Wszystkiego najlepszego Księże Andrzeju. Były cukierki i mnóstwo najlepszych życzeń skierowanych do solenizanta.

Poradnik

Dodatek
mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy nie ma charakteru uznaniowego, lecz przyznawany jest według zasad ściśle określonych przepisami. Dodatek przyznaje się na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku...

więcej
Bezpłatne leczenie stomatologiczne
dla osób z autyzmem

Od 28 maja 2008 r. dzieci, młodzież i osoby dorosłe z autyzmem mają prawo, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, do bezpłatnego leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym (pod narkozą). Dokumentem potwierdzającym prawo do leczenia zębów w narkozie jest orzeczenie o niepełnosprawności...

więcej
Ulga na przejazdy kolejowe i komunikacji miejskiej

Renciści i emeryci (a także małżonek, na którego pobierany jest dodatek rodzinny) maja prawo do: dwóch jednorazowych przejazdów w ciągu roku kalendarzowego z ulgą 37% w 2. klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych, 48% ulgi w opłatach komunikacji miejskiej na podstawie aktualnego odcinka renty...

więcej
Pomagają nam